Javno pismo bivši ministrici Julijani Bizjak Mlakar

Gospa bivša ministrica, 

v ponedeljek 18. aprila, ko sta se na Masarykovi cesti ujela najina pogleda, Vi v avtomobilu med vožnjo iz vlade kjer vas je predsednik vlade prosil za odstop  in jaz na poti iz postavljanja razstave Nizkoproračunske utopije v MSUM, ste se mi zdela človeška, potrta in žalostna. Doživljali ste krivico.

Zato boste morda razumeli kako se počutim jaz, odkar ste se Vi zaradi vašega občutka ogroženosti odločili, da je potrebno Ksevt in mene osebno uničiti. 

Po koncu moje gladovne stavke ste se hvalili, da ste Vi rešili naš problem ter da ste me Vi prepričali naj končam z gladovno stavko. Kakšna laž! Ravno z izjavo ob vašem odstopu iz ministrske funkcije potrjujete, da je bil vaš cilj zgolj moja osebna diskeditacija in nadaljno sistematično onemogočanje delovanja Ksevt.

Osebno sem v Ksevt vložil popolnoma vse kar sem imel. Na lastne stroške smo ga opremili in postavili prve razstave ter financirali večino plač od otvoritve do danes. Sredstva, ki smo jih dobili od prejšnjega ministra so bila poskus vzpostavljanja funkcionalne inštitucije.

Današnje ponovne laži o mojem okoriščanju z javnimi sredstvi dokazujejo, da izkoriščate nemogoče pogoje delovanja Ksevta in socialne stiske moje družine za svoje politično spletkarjenje in obračunavanje. 

Zato ponavljam, da z javnimi sredstvi nisem poravnal nobenega svojega dolga ali se na kakršen koli drug način okoristil. Zaradi vašega uničenja Ksevta živim v socialnem minimumu. Sem si pa nakopičil toliko znanja in izkušenj, da lahko z njim do konca življenja svobodno delam umetnost.

Miha Turšič
Vitanje, 25. april 2016

Javno pismo bivši ministrici Julijani Bizjak Mlakar

Ministrstvo na pomoč poklicalo dolgoletnega prijatelja

Kako sta Matjaž Šekoranja in Boštjan Bezek preživljala skupno otroštvo, ne vem, očitno pa je, da še desetletja kasneje gojita prijateljstvo in skupne strasti. Oba namreč odkrito prezirata umetnost in umetnike. Prvi kot nižji sekretar na Ministrstvu za kulturo, ki se mora dnevno ukvarjati z ‘razvajenimi otroci’, drugi pa kot oče, ki se ne more sprijazniti, da je njegov sin umetnik.

Uničevanje Ksevta s strani trenutne ekipe na Ministrstvu za kulturo sedaj poteka že več kot eno leto. Po seriji neuspešnih poskusov medijske in pravne likvidacije ustanoviteljev KSEVT sta direktorica direktorata za ustvarjalnost Biserka Močnik in nižji sekretar Matjaž Šekoranja na pomoč poklicala zgoraj omenjenega dobrega prijatelja iz Urada za nadzor proračuna, inšpektorja Boštjana Bezeka.

Njegova naloga je bila opraviti inšpekcijski nadzor izvajanja Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi javnega proračuna pri občini Vitanje. Predmet pregleda je bila zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev. Končno nekdo, ki naj bi po mesecih različnih interpretacij brez pravne podlage umestil problem v pravno shemo.

Toda zaman. Po večmesečnem sklicevanju Ministrstva za kulturo na nezakonito rabo proračunskih sredstev tega inšpekcijski pregled ni potrdil. Inšpekcijski izdelek namreč ne vsebuje jasne dikcije, kateri veljavni predpis RS je bil z našim ravnanjem kršen. Sklicuje se zgolj na neskladje med letnim planom in zaključnim poročilom.

Tu pa se zaplete, saj v sklopu predstavitve dejstev, vezanih na predmet pregleda, inšpektor Bezek navede zgolj dejstva, ki ustrezajo zaključku Ministrstva za kulturo, izpusti pa niz dejstev, ki trditve ministrstva ovrže. Naše postopkovno dopolnilo zapisnika inšpekcijskega pregleda namreč subjektivno in diskriminatorno zavrne, ker mu dejstva ne ustrezajo.

Katera dejstva ne ustrezajo inšpektorju Bezeku? Ne ustreza mu dejstvo, da je bil s pogodbo določen program v celoti izveden. Ne ustreza mu dejstvo, da so bili ministrstvu predloženi tudi upravičeni programski stroški, ki so nastali pri s pogodbo določenem programu, vendar so zaradi tranzicije iz zasebnega v javni zavod nastali pri prvem in ne pri slednjem. Ne ustreza mu dejstvo, da so mu zaposleni na ministrstvu lagali glede pravočasno zaključnega poročanja in to pri nenamenskih obrazcih.

To nerazumno subjektivnost v luči prijateljevanja ne moremo razumeti drugače kot pristransko prirejanje ugotovitev. Seveda pa to ekipi na ministrstvu ni zadoščalo, zato je inšpektor Bezek v zapisnik izven predmeta preiskave vključil še cel kup slabo preverjenih ugotovitev, katerih namen je zgolj moja osebna diskreditacija skozi objavo zapisnika v medijih.

Izjavljam! Poleg osebnega dohodka v višini 800 EUR mesečno, nadomestila za prehrano, prevoz na delo in potnih stroškov iz javnega zavoda KSEVT nisem prejel nobenih sredstev. Tudi noben “moj” zavod ni od javnega zavoda KSEVT prejel nobenih sredstev. Plačilo Poloni Lovšin je bila poravnava dolga, ki je izhajala iz predhodnika javnega zavoda KSEVT, ne moj osebni dolg.

Poraba proračunskih sredstev je transparentna!

Pomembno je omeniti tudi, da se je inšpektor Bezek načrtno izogibal srečanju z mano in s tem podrobnega preverjanja dejstev pri meni kot očitnem preiskovancu.

Ugotavljanje upravičene rabe proračunskih sredstev tako še ni zaključeno in se bo očitno še nekaj časa nadaljevalo na pristojnih inštitucijah.

Sramota, ki nastaja na Ministrstvu za kulturo pod vodstvom ministrice Julijane Bizjak Mlakar, je postala že folklora, sedaj pa se širi še v polje inšpekcijske subjektivnosti.

Kaj ostane nam umetnikom? Objektivnost? Tudi lahko! Zato vas 19. februarja vabimo v KSEVT, na novo razstavo z naslovom Objektivi, kjer v sodelovanju s Centrom za usposabljanje kozmonavtov J. Gagarina iz Zvezdnega mesta predstavljamo polstoletno zgodovino vesoljske filmske in fotografske opreme iz vesolja.

Miha Turšič
Vitanje, 14. februar 2016

Ministrstvo na pomoč poklicalo dolgoletnega prijatelja

Vsega je zdaj konec!

Spoštovani,

iztekel se je teden, v katerem sva bila s predsednikom vlade dogovorjena za rešitev Ksevta, rešitve pa ni – ne statusno ne finančno. Zato sem se odločil nepreklicno odstopiti s funkcije direktorja Ksevta.

Nič od tega, na kar sem z gladovno stavko opozarjal, se ni razrešilo. Nič! Ministrstvo za kulturo se še naprej zateka k politični manipulaciji, birokratskemu politikantstvu in aroganci. Nižji sekretar Matjaž Šekoranja me kriminalizira za svoje birokratske napake. Direktorica Direktorata za ustvarjalnost Biserka Močnik nizkotno zlorablja mojo družinsko stisko in jo razširja po morbidnih portalih. Ministrica pa oba podpira. Toliko o zakonitem delovanju uradnikov in srčnosti ministrice, kot jo opisuje njen partijski vodja. Toda – kdo jim pa kaj more! So nedotakljivi! Zato Ksevta v takih pogojih ne morem več odgovorno voditi.

V tem času je bila opravljena predvidena finančna revizija poslovanja, katere rezultati še nekaj tednov ne bodo znani, v medijih pa neimenovani viri z Ministrstva za kulturo skupaj z brezobraznim Božidarjem Novakom špekulirajo o večmilijonskih utajah.

Potem ko so onemogočili naše redno delovanje, je zdaj še državni sekretar Anton Peršak z neutemeljenimi špekulacijami brutalno pokončal reševanje Ksevta na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vsa ta podtikanja odločno zavračam!

Ksevt smo vzpostavili Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in jaz, skupaj s številnimi sodelavci, politiki in mednarodnimi partnerji. Od začetka delovanja in vse dokler smo zmogli, smo vanj vlagali znanje, delo in sredstva. To zasebno investicijo so, namesto da bi jo nadgradili, raje zrušili. Ksevt je bil dejanski katalizator povezovanja umetnosti in znanosti znotraj mednarodnih vesoljskih aktivnosti. V naše delovanje so bile in so še vedno vključene osrednje nacionalne in mednarodne akademske, tehnološke in kulturne inštitucije. Soustanovili smo Slovensko vesoljsko agencijo. Razvoj inštitucije v treh letih je presegel tudi moja pričakovanja.

Vsega je zdaj konec!

Iz te kalvarije odhajam poražen in socialno ogrožen, zato se moram najprej posvetiti preživetju in svojim najbližjim, nato pa nazaj v umetnost, ker brez nje ne morem živeti!

Kaj bo s Ksevtom? Ministrica za kulturo ima tečaj iz astronomije in kot me je prepričevala, se na kulturalizacijo vesolja spozna bolje od mene. Župan Vitanja pa bo kot poklicni harmonikar nedvomno poskrbel za sproščeno vzdušje na ruševinah spominske sobe Hermana Potočnika Noordunga. Za slovensko kulturo se torej ni bati!

Srečno nam vsem.

Vsega je zdaj konec!

Maska

Pismo podpore Mihi Turšiču

V zadnjem obdobju nas zelo pretresa gladovna stavka našega kolega in prijatelja Mihe Turšiča, ustanovitelja in direktorja KSEVT-a. Miha je pred javnost in državne organe postavil tri zahteve, ki so zelo konkretne in na nek način povzemajo številne zahteve, ki jih kulturna in umetniška javnost že leta zastavlja slovenskim političnim odločevalcem. To so:

  1. zahteve po strokovnem, kompetentnem in razvojnem vodenju kulturne politike (in ne samo konkretna zahteva po zamenjavi ene osebe na Ministrstvu za kulturo),
  2. zahteve po ustreznem obravnavanju kulturnih producentov, glede na program in misijo, ki jih izvajajo in glede na potencial, ki jih ti imajo za širše družbeno okolje (to ni samo konkretna zahteva Mihe Turšiča za statusno ureditev KSEVT-a na nacionalni ravni) in
  3. zahteve po ustreznem financiranju kulture znotraj državnega proračuna (zahteva Mihe Turšiča, da naj proračun za kulturo ima 2-odstotni delež državnega proračuna namesto sedanjega 1,6%, je srednja pot med današnjim najnižjim deležem v zgodovini samostojne Slovenije in najvišjim – 2,5% v letu 1997), ki jih moramo brati ne samo kot zahteve po bolj ustreznem materialnem vrednotenju kulture, ampak kot zahtevo po razumevanju kulture kot bistvenega in neodtujljivega dela skupnosti v kateri živimo.

Da je za te zahteve Miha zastavil svoje življenje se nam zdi poraz na celotni črti. Ne samo kulturne politike, ne samo politike v celoti, ampak tudi družbe, ki se je pogreznila v drastično obliko socialnega darvinizma. Država Slovenija nima nobene vizije, kaj naj bi počela s kulturo, kakšno mesto naj bi ta imela v družbi. Ne vidi njenega razvojnega potenciala, ne vidi njenega povezovalnega potenciala, ne vidi njenega ustvarjalnega potenciala. Kulturna politika je administrator inercije in temu je treba narediti konec.

Prosimo vas, da po svojih močeh širite informacijo o dogajanju.

Več informacij je dostopno v slovenščini na:
https://jaccusesite.wordpress.com/category/slo/
v angleščini na:
https://jaccusesite.wordpress.com/category/eng/

Svoja mnenja posredujte tudi odgovornim v slovenski politiki:

  • predsedniku vlade na: gp.kpv@gov.si
  • ministrici za kulturo: julijana.bizjak-mlakar@gov.si
  • ter Društvu Asociacija na: info@asociacija.si.

Hvala za vašo podporo.

ekipa Maske

Maska

Final Press Release

MY FINAL PRESS CONFERENCE WILL TAKE PLACE TODAY, ON 16 OCTOBER, AT 3 P.M. AT THE MUSEUM OF MODERN ART IN FRONT OF THE TRIESTE CONSTRUCTIVIST CABINET

I hereby announce that I am ending my hunger strike today, on 16 October.

Today, following several important resolutions that emerged over the past few days, I received the opinion of the Public Accounting Directorate, which states that the expenses that the Municipality of Vitanje submitted as part of the documentation regarding the execution of the contract with the Ministry, are justified. It also states that KSEVT’s management of public resources was justified and transparent. This is enough for me to stop putting my health in danger and concentrate my efforts on collaboration with the government’s team in order to ensure a constructive transition of KSEVT into a functional institution.

I therefore expect the Ministry of Culture to renounce its request for KSEVT to return the funds it had been granted, so that we close last year’s balance and start focusing on finding a solution for this year’s situation.

The Ministry now has an opportunity to act upon the realization that the criminalization of KSEVT’s management in 2014 resulted from the Director-General of the Creativity Directorate’s lack of will for seeking constructive solutions: it is now evident that the employee purposefully caused major material and moral damage to me, KSEVT, and to the Ministry of Culture. I hope that the Minister and the employees alike take our case as a warning that Ministry officials should not act as mere guardians of accountancy rules, but as, first and foremost, as those who should actively follow the development of artistic practices and strive for creating the best possible conditions for art and culture.

Regarding my second claim, the Prime Minister, who shook hands with me at the Museum of Modern Art on 13 October, gave me his word that all the necessary measures will be taken to establish solid productional foundations for KSEVT. Such activities are due to begin next week.

My third claim was widely discussed and there was public recognition of the need for a raise in the share of budget allocations to culture to 2% of the annual government budget. The resolution of the National Council, which was passed on to the National Assembly, calls for an increase in funding as soon as possible. The government should take the massive reaction of concerned international partners of the Slovenian artistic scene as a warning that our projects in international consortia should not be toyed around with. This international support is what we should build on in order to to put pressure on politics, which should take the most responsible approach possible to creating conditions that would allow us to measure up to the commitment that our European partners expect from us!

Let the case of KSEVT be taken as a warning by political decision-makers: it demonstrates that art and culture are fragile qualities of humanity. There is always too little humanity, so we shall always demand more.

I thank everyone who recognized the reasons behind my claims as our common issues and responded to the strike with their own insights and activities.

Miha Turšič

Final Press Release

Zaključna izjava

NAPOVEDUJEM ZAKLJUČNO TISKOVNO KONFERENCO DANES, 16. OKTOBRA OB 15. URI  V PROSTORIH MODERNE GALERIJE PRED TRŽAŠKIM KONSTRUKTIVISTIČNIM AMBIENTOM

Sporočam, da danes, 16. oktobra, končujem gladovno stavko.

Po intenzivnih razpletih v zadnjih dneh sem danes prejel še mnenje Direktorata za javno računovodstvo, ki ugotavlja, da je prejem predmetnih pogodbenih sredstev Občini Vitanje opravičen. Ugotavljajo, da je bila uporaba javnih sredstev v KSEVT upravičena in transparentna. To mi zadošča, da preneham ogrožati svoje zdravje in se skupaj z vladno ekipo posvetim konstruktivni tranziciji KSEVT v funkcionalno inštitucijo.

Od Ministrstva za kulturo zato pričakujem, da zavrže zahtevek za vračilo sredstev, da bomo v Ksevtu lahko zaključili poslovno leto 2014 in se posvetili sanaciji letošnje situacije.

Spoznanje, da je bila kriminalizacija poslovanja KSEVT za leto 2014 posledica umanjkanja volje za iskanje konstruktivnih rešitev direktorice direktorata za ustvarjalnost, lahko ministrici služi kot podlaga za ukrepanje, saj je sedaj očitno, da je zaposlena namenoma povzročila veliko stvarno in moralno škodo meni, Ksevtu in Ministrstvu za kulturo. Upam, da bodo ministrica in zaposleni na ministrstvu razumeli naš primer kot opozorilo, da uradniki na ministrstvu ne smejo biti zgolj skrbniki računovodskih pravil, temveč, da so predvsem ti, ki naj zainteresirano sledijo razvoju umetniških praks in skrbijo za čimboljše pogoje za nastajanje umetnosti in kulture.

Pri drugi zahtevi sem 13. oktobra 2015 od predsednika vlade, ki mi je segel v roko v Moderni galeriji, dobil besedo, da bo narejeno vse potrebno za vzpostavitev KSEVT na trdne produkcijske temelje. S prvimi aktivnostmi začenjamo že v naslednjem tednu.

O moji tretji zahtevi je bilo veliko rečenega in javno je bila prepoznana potreba za dvig proračuna za kulturo na 2% državnega proračuna. Državni svet je s svojim sklepom državnemu zboru posredoval pobudo za čimprejšnje zvišanje. Množična reakcija zaskrbljenih mednarodnih partnerjev, s katerimi sodeluje slovenska umetniška scena, mora služiti kot opozorilo vladi, da se z našimi projekti v mednarodnih konzorcijih ni za igrati. Na tej mednarodni podpori moramo graditi pritisk na politiko, ki mora z vso odgovornostjo čimprej ustvariti pogoje, da lahko izpolnjujemo zaveze, ki smo jih dali našim evropskim partnerjem!

Primer KSEVT naj pri političnih odločevalcih ostane kot opozorilo, da sta umetnost in kultura krhki kvaliteti človečnosti. Človeškega je vedno premalo, zato bomo vedno zahtevali več.

Zahvaljujem se vsem, ki ste v razlogih za mojo stavko prepoznali skupne težave in se nanjo odzvali z lastnimi uvidi in aktivnostmi.

Miha Turšič

Zaključna izjava

Press Release #16

15 October 2015, the sixteenth day of KSEVT’s cofounder Miha Turšič’s hunger strike

There was a press conference at noon, in front of the Trieste Constructivist Cabinet. I wished to present the reasons to continue with my strike. Despite the breaking moment in my fight to solve the situation, when yesterday the Prime Minister sincerely promised to establish KSEVT within the framework of the Slovenian Space Agency, I cannot suppress my fears that the conditions and circumstances for its successful functioning remain unchanged: there is still no understanding at the Ministry of Culture and this may smother the favour of other ministries within the agency and, moreover, cause insufficient funding, so the culture will be unable to win an equal share among participants. No, I do not behave like a spoiled child who was given an inch and then took a mile. I act as a responsible artist/producer who is concerned about the conditions in which the contents will be implemented and in which financial sustainability will be given to projects, defined as avant-garde, therefore in need of extreme attention when considering the ways of their implementation.

I cannot understand: how can the Minister of Culture not grasp the fact that she should create certain conditions at the ministry in order to adapt the ministry to the needs of art – and not to adapt art to procedures. Why does she surround herself with people who hate art? Who hate the contemporary? Who hate independence? And they interpret all of this as maladjustment, aggression and savageness. Artists are beyond morality. They relate to ethics, and this prevents them from withdrawing their wish! Whoever fails to understand this, has no place at the Ministry of Culture. Is it not clear for the Minister that she will only be good at what she does if she will surround herself with good personnel, if possible, greater art experts than herself?

I had a medical examination today. The doctor says everything is within normal rates. In other words, I continue to strike.

Press Release #16