Zaključna izjava

NAPOVEDUJEM ZAKLJUČNO TISKOVNO KONFERENCO DANES, 16. OKTOBRA OB 15. URI  V PROSTORIH MODERNE GALERIJE PRED TRŽAŠKIM KONSTRUKTIVISTIČNIM AMBIENTOM

Sporočam, da danes, 16. oktobra, končujem gladovno stavko.

Po intenzivnih razpletih v zadnjih dneh sem danes prejel še mnenje Direktorata za javno računovodstvo, ki ugotavlja, da je prejem predmetnih pogodbenih sredstev Občini Vitanje opravičen. Ugotavljajo, da je bila uporaba javnih sredstev v KSEVT upravičena in transparentna. To mi zadošča, da preneham ogrožati svoje zdravje in se skupaj z vladno ekipo posvetim konstruktivni tranziciji KSEVT v funkcionalno inštitucijo.

Od Ministrstva za kulturo zato pričakujem, da zavrže zahtevek za vračilo sredstev, da bomo v Ksevtu lahko zaključili poslovno leto 2014 in se posvetili sanaciji letošnje situacije.

Spoznanje, da je bila kriminalizacija poslovanja KSEVT za leto 2014 posledica umanjkanja volje za iskanje konstruktivnih rešitev direktorice direktorata za ustvarjalnost, lahko ministrici služi kot podlaga za ukrepanje, saj je sedaj očitno, da je zaposlena namenoma povzročila veliko stvarno in moralno škodo meni, Ksevtu in Ministrstvu za kulturo. Upam, da bodo ministrica in zaposleni na ministrstvu razumeli naš primer kot opozorilo, da uradniki na ministrstvu ne smejo biti zgolj skrbniki računovodskih pravil, temveč, da so predvsem ti, ki naj zainteresirano sledijo razvoju umetniških praks in skrbijo za čimboljše pogoje za nastajanje umetnosti in kulture.

Pri drugi zahtevi sem 13. oktobra 2015 od predsednika vlade, ki mi je segel v roko v Moderni galeriji, dobil besedo, da bo narejeno vse potrebno za vzpostavitev KSEVT na trdne produkcijske temelje. S prvimi aktivnostmi začenjamo že v naslednjem tednu.

O moji tretji zahtevi je bilo veliko rečenega in javno je bila prepoznana potreba za dvig proračuna za kulturo na 2% državnega proračuna. Državni svet je s svojim sklepom državnemu zboru posredoval pobudo za čimprejšnje zvišanje. Množična reakcija zaskrbljenih mednarodnih partnerjev, s katerimi sodeluje slovenska umetniška scena, mora služiti kot opozorilo vladi, da se z našimi projekti v mednarodnih konzorcijih ni za igrati. Na tej mednarodni podpori moramo graditi pritisk na politiko, ki mora z vso odgovornostjo čimprej ustvariti pogoje, da lahko izpolnjujemo zaveze, ki smo jih dali našim evropskim partnerjem!

Primer KSEVT naj pri političnih odločevalcih ostane kot opozorilo, da sta umetnost in kultura krhki kvaliteti človečnosti. Človeškega je vedno premalo, zato bomo vedno zahtevali več.

Zahvaljujem se vsem, ki ste v razlogih za mojo stavko prepoznali skupne težave in se nanjo odzvali z lastnimi uvidi in aktivnostmi.

Miha Turšič

Zaključna izjava