Maska

Pismo podpore Mihi Turšiču

V zadnjem obdobju nas zelo pretresa gladovna stavka našega kolega in prijatelja Mihe Turšiča, ustanovitelja in direktorja KSEVT-a. Miha je pred javnost in državne organe postavil tri zahteve, ki so zelo konkretne in na nek način povzemajo številne zahteve, ki jih kulturna in umetniška javnost že leta zastavlja slovenskim političnim odločevalcem. To so:

  1. zahteve po strokovnem, kompetentnem in razvojnem vodenju kulturne politike (in ne samo konkretna zahteva po zamenjavi ene osebe na Ministrstvu za kulturo),
  2. zahteve po ustreznem obravnavanju kulturnih producentov, glede na program in misijo, ki jih izvajajo in glede na potencial, ki jih ti imajo za širše družbeno okolje (to ni samo konkretna zahteva Mihe Turšiča za statusno ureditev KSEVT-a na nacionalni ravni) in
  3. zahteve po ustreznem financiranju kulture znotraj državnega proračuna (zahteva Mihe Turšiča, da naj proračun za kulturo ima 2-odstotni delež državnega proračuna namesto sedanjega 1,6%, je srednja pot med današnjim najnižjim deležem v zgodovini samostojne Slovenije in najvišjim – 2,5% v letu 1997), ki jih moramo brati ne samo kot zahteve po bolj ustreznem materialnem vrednotenju kulture, ampak kot zahtevo po razumevanju kulture kot bistvenega in neodtujljivega dela skupnosti v kateri živimo.

Da je za te zahteve Miha zastavil svoje življenje se nam zdi poraz na celotni črti. Ne samo kulturne politike, ne samo politike v celoti, ampak tudi družbe, ki se je pogreznila v drastično obliko socialnega darvinizma. Država Slovenija nima nobene vizije, kaj naj bi počela s kulturo, kakšno mesto naj bi ta imela v družbi. Ne vidi njenega razvojnega potenciala, ne vidi njenega povezovalnega potenciala, ne vidi njenega ustvarjalnega potenciala. Kulturna politika je administrator inercije in temu je treba narediti konec.

Prosimo vas, da po svojih močeh širite informacijo o dogajanju.

Več informacij je dostopno v slovenščini na:
https://jaccusesite.wordpress.com/category/slo/
v angleščini na:
https://jaccusesite.wordpress.com/category/eng/

Svoja mnenja posredujte tudi odgovornim v slovenski politiki:

  • predsedniku vlade na: gp.kpv@gov.si
  • ministrici za kulturo: julijana.bizjak-mlakar@gov.si
  • ter Društvu Asociacija na: info@asociacija.si.

Hvala za vašo podporo.

ekipa Maske

Maska