Nomad Dance Academy

Pismo podpore Mihi Turšiču

Spodaj podpisani izjavljamo nedvoumno podporo Mihi Turšiču, ki se je odločil za radikalni korak gladovne stavke. Občutek imamo, da je njegovo dejanje materializacija vsega tega, kar izkušamo v zadnjih letih in se kaže v pomanjkanju pogojev za delo in degradaciji umetnosti, umetnikov in ne-zabavljaške kulture. Degradacija se mora končati!

Izjavljamo nestrinjanje z ravnanjem Ministrstva za Kulturo Republike Slovenije v konkretnem problemu, ki ni problem le Turšiča in KSEVTa, temveč je problem vseh nas vključno z MK: to je pomanjkanje komunikacije in dialoga, pomanjkanje interesa za kakršnekoli produktivne in konstruktivne predloge ter pomanjkanje uvida v položaj kulture in umetnosti v današnji družbi.

Ta stavka je tudi “stavka človeškega”, ki je daleč nad frustracijami v našem profesionalnem polju in se dotika naše biti, ki je frustrirana in nemočna v družbi v kateri trenutno živimo.

Pozivamo Ministrico in Ministrstvo, kot najvišji instituciji zadolženi za kulturo v Sloveniji, da na situacijo v kateri se je znašel Turšič in KSEVT hitro in ustrezno reagirata ter ne prezreta celokupne situacije v kulturi.

Pozivamo Ministrstvo za Kulturo, kakor tudi Ministrstvo za finance in povezana ministrstva, da predvzamejo resne in odgovorne korake in ne diskreditirajo celotnega problema kot “računovodski problem”, kar je populističen način diskreditacije, saj je jasno, da se za finančne nepravilnosti vedno lahko poišče pravno odgovorne. Pozivamo vse odgovorne institucije, da na produktiven način premislijo trenutno pozicijo umetnosti in kulture znotraj krize, ki jo živimo vsi!

Člani mednarodne mreže Nomad Dance Academy:
Dragana Alfirević, NDA Slovenia, Ljubljana
Dejan Srhoj, NDA Slovenia, Ljubljana
Rok Vevar, NDA Slovenia, Ljubljana
Marijana Cvetković, STATION Service for Contemporary Dance Belgrade
Jasmina Založnik, NDA Slovenia, Ljubljana
Celine Larrere, NDA Slovenia, Paris
Tamara Curić, TALA Dance Center, Zagreb
Aleksandra Janeva Imfeld, NDA, Bruxelles
Dalija Aćin Thelander, STATION Service for Contemporary Dance, Stockholm
Goran Injac, NDA Slovenia, Ljubljana
Gisela Mueller, Tanzfabrik, Berlin
Martin Sonderkamp, NDA, Berlin
Biljana Tanurovska Kjulavkovski, Lokomotiva, Skopje
Willy Prager, Brain Store Project, Sofia
Iva Sveshtarova, Brain Store Project, Sofia
Angelina Georgieva, Nomad Dance Academy Bulgaria, Sofia
Violeta Kachakova, Lokomotiva, Skopje

Subject: Letter of support to Miha Turšič

We express our deepest support to Miha Turšič, who decided to take this radical step, as hunger strike is. We feel that his act is materializing what we all experience in the last years, which is most evident in the lack of conditions for work, the degradation of art, of artists and non-entertainment culture and this degradation has to stop!

We also express our strongest disagreement with the way the Ministry of Culture of Slovenia deals with the actual problem, that is not only Turšič’s and KSEVT’s problem, but the problem of all of us, including the Ministry of Culture: the lack of communication and dialogue, the lack of interest for any productive and constructive proposals, the lack of interest in the very situation of position of culture and arts in the society today.

​T​his strike is also the “human strike” which goes far beyond our professional field’s frustrations and reaches our deepest human being, which is being frustrated and powerless in the societies we are currently living in.

We urge the Minister and the Ministry as the highest institution responsible for culture in Slovenia to make fast and adequate reaction to the situation of Miha Turšič as well as to the current situation in culture.

We urge the Ministry of Culture as well as the Ministry of Finances and related Ministries, to take serious and responsible steps without bringing the “tax affair” as the populist means of discrediting, since everyone can be held responsible for financial matters in the legal frameworks, and to rethink in the productive way the position of arts and culture and the crisis that we all live in today!

Members of the NOMAD Dance Academy:

Dragana Alfirević, NDA Slovenia, Ljubljana
Dejan Srhoj, NDA Slovenia, Ljubljana
Rok Vevar, NDA Slovenia, Ljubljana
Marijana Cvetković, STATION Service for Contemporary Dance Belgrade
Jasmina Založnik, NDA Slovenia, Ljubljana
Celine Larrere, NDA Slovenia, Paris
Tamara Curić, TALA Dance Center, Zagreb
Aleksandra Janeva Imfeld, NDA, Bruxelles
Dalija Aćin Thelander, STATION Service for Contemporary Dance, Stockholm
Goran Injac, NDA Slovenia, Ljubljana
Gisela Mueller, Tanzfabrik, Berlin
Martin Sonderkamp, NDA, Berlin
Biljana Tanurovska Kjulavkovski, Lokomotiva, Skopje
Willy Prager, Brain Store Project, Sofia
Iva Sveshtarova, Brain Store Project, Sofia
Angelina Georgieva, Nomad Dance Academy Bulgaria, Sofia
Violeta Kachakova, Lokomotiva, Skopje

Nomad Dance Academy