Uroš Grilc

  1. Vlada RS je 7. 4. 2014 sprejela sklep o ugotovitvi javnega interesa, s katerim je občini Vitanje za izvedbo programa javnega zavoda KSEVT namenila 110.000 eur. Od tega je bilo 30.000 eur izrecno namenjeno organizaciji in izvedbi državne proslave ob obletnici vstopa Slovenije v EU. Po definiciji je javni kulturni interes pripoznan kot dolgoročno zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin, pomembnih za kulturni razvoj države. Zato je – tudi skladu z obstoječo prakso v zadnjih letih izdanih tovrstnih sklepov vlade skladno s 67. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – samoumevno, da vlada tudi za naslednja leta ugotovi javni interes in za izvajanja programa javnega zavoda KSEVT občini Vitanje nameni potrebna sredstva.
  2. Javni zavod KSEVT je celotni program za leto 2014, kot je opredeljen v sklepu in v pogodbi, izvedel.
  3. Glede neupravičenih stroškov: dejstvo je, da gre pri stroških za plače, računovodstvo in najemnino za stroške, ki so neizogibni za izvajanje programa in da torej po vsebini ne morejo biti neupravičeni. Prav tako ne more biti sporno, da je javni zavod del svojega programa prenesel na zunanjega izvajalca, saj je razmerje med javnim zavodom in zasebnim zavodom Planit urejeno z naročilnico in potemtakem transparentno.
  4. Ministrstvo je zelo skopo pri pojasnilu, zakaj naj bi bili posamezni stroški neupravičeni, saj je sklicevanje na “pravno nasledstvo” zasebnega zavoda KSEVT ne more biti argument za neupravičene stroške: vsi stroški, ki so nastali od vpisa javnega zavoda v sodni register in do 31.12. 2014 in ki so povezani z izvajanjem njegovega programa, kot je opredeljen v pogodbi, bi morali biti upravičeni.
  5. Da se ministrstvo na temo dokumentacije zahtevka ni sestalo s predstavniki javnega zavoda, navkljub njegovim prošnjam, je škandal. Pravno gledano se to šteje kot molk organa: “Skladno z 18. členom ZUP pa mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja, najkasneje v 15 dneh po prejemu le-teh, v kolikor je seveda iz dopisa razviden naslov pošiljatelja.” Po besedah gladujočega Mihe Turšiča je javi zavod na ministrstvo naslovil več takih zahtev, a do sestanka ni prišlo.

Navedeno dogajanje me zelo skrbi. Vrhunski in mednarodno priznani umetnik Miha Turšič daje na kocko vse. KSEVT, ki je v zadnjih letih v Evropi obveljal za enega najbolj vznemirljivih kulturnih projektov, je ogrožen. Dejstva bo seveda treba razčistiti. A naravnost nesprejemljiva je naravnanost argumentacije Ministrstva za kulturo: ministrstvo je s svojimi odgovori daleč od »zagotavljanja pogojev za umetniško ustvarjanje«, ne nudi pomoči umetnikom pri tovrstnih računovodsko-birokratskih zapletih (kajti očitno gre zgolj za to in nič drugega) in ne poseduje kančka empatije do akterjev protesta. Ministrstvo za kulturo je z ministrico na čelu pozabilo, da je tu edino in izključno zaradi umetnikov in kulturnikov ter ne obratno.

Uroš Grilc

3. 10. 2015

Uroš Grilc