DUM, Društvo umetnikov

Podpora Mihi Turšiču

Izraziti želimo svojo ogorčenost nad načinom, ki ga Ministrstvo za kulturo uporablja v svojih izjavah in pri reševanju situacije nastale z gladovno stavko Mihe Turšiča. V vseh izjavah se ministrstvo opira na nadaljnjo knjigovodsko diskreditacijo vpletenih s strani Ksevta in z željo podžigati populistično miselnost ‘davkoplačevalčeve stiske’ in tudi umetnosti kot “bremena” v sedanji družbeni situaciji .

Že dolgo časa ugotavljamo, da se nasprotja med prakso, predvsem sodobno umetniško produkcijo v zadnjih 15-20 letih in kulturno politiko na državni ravni odgovorno razvoj le te, vedno bolj jasno kristalizirajo v naslednjo ključno dilemo:

  1. Ali slediti v kulturni politiki, vrhovnemu poslanstvu Ministrstva za kulturo, ki je omogočati obstoj kulture in nastajanje umetnosti in v skladu s tem ustvarjati zakonodajo primerno času – za kar mora Ministrstvo za kulturo imeti brez dvoma strokovno službo primerno času, pripravljeno za posodabljanje znanj.
  2. Ali pa na drugi strani, umetnost prilagajati zakonom in formalnim pravilom, ki jih oblikuje Ministrstvo za kulturo bolj ali manj z namenom potrjevanja in nadaljnjega opravičevanja obstoja svojih delovnih mest.

Med tema dvema dilemama se nesporno odločamo za prvo točko in v tem duhu izražamo popolno podporo radikalni potezi Mihe Turšiča, ki jo razumemo, kot mnogi ta trenutek, kot najradikalnejši klic k prenovi strokovnih sil na Ministrstvu za kulturo.

za DUM-društvo umetnikov
Mateja Bučar, Tevž Logar, Vadim Fiškin

11. 10. 2015

DUM, Društvo umetnikov