Izjava za javnost št.2

2. oktober 2015, tretji dan gladovne stavke Mihe Turšiča soustanovitelja KSEVTa

Tudi danes z gladovno stavko vztrajam v Tržaškem konstruktivističnem ambientu v prostorih Moderne galerije v Ljubljani. Glede na pojasnila, ki sem jih objavil v včerajšnji izjavi sem pričakoval, da bo Ministrstvo za kulturo ponudilo možne rešitve nastale situacije. V nasprotju s tem je ministrstvo zmoglo le izjavo nižjega svetovalca za področje intermedijske umetnosti (ne pa direktorice direktorata za ustvarjalnost), ki je prezirljivo in v logiki gospostva, javnost pokroviteljsko poučil, da ministrstvo ni trgovina s sladkarijami. Ministrica pa še vedno molči.

Da bi dodatno poudarili težišče dejavnosti KSEVT v odnosu na dosedanje finančno izčrpavanje ter osvetlili razliko med očitanimi računovodskimi prekrški in težo umetniških, kulturnih in civilizacijskihd osežkov KSEVT, bomo v ponedeljek 5. oktobra 2015 ob 12. uri organizirali tiskovno konferenco, na kateri bo spregovoril tudi dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.

Danes 2. oktobra je Svet zavoda KSEVT opravil korespondenčno sejo na kateri obravnaval  ponujen odstop Mihe Turšiča iz mesta v.d. direktorja KSEVT. V sklepih je svet zavoda KSEVT v celoti podprl dosedanje delovanje KSEVT in ponujenega odstopa Mihe Turšiča ni sprejel (zapisnik korespondenčne seje je v prilogi).

Spodbujen s korektnim odzivom javnosti in medijev ter ogorčen zaradi prezirljivosti Ministrstva za kulturo, gladovno stavko nadaljujem.

Priloga:

Datum: 2.10.2015

Z A P I S N I K

  1. korespodenčne seje Sveta JZ KSEVT dne 1.10.2015.

ČLANI SVETA ZAVODA: dr. Danilo Zavrtanik, mag. Tilka Jakob, Andrej Poklič univ.dipl.ing,  dr. Krištof Oštir, Dragan Živadinov in mag. Srečko Fijavž

Na korespodenčni seji na kateri je glasovalo vseh šest članov Sveta JZ KSEVT,Svet zavoda v povezavi z obvestilom v.d. direktorja Mihe Turšiča o odstopu z mesta v.d. direktorja JZ KSEVT in pričetku gladovne stavke, z vsemi šestimi glasovi za,  sprejme naslednji sklep:

Ugotavljamo:

  1. Da je bil JZ KSEVT v trenutni pravnoorganizacijski obliki (lokalni javni zavod) vzpostavljen na podlagi predloga in zahteve resornega ministra za kulturo, torej predstavnika države.
  2. Da JZ KSEVT sledi svojim programskim izhodiščem in zelo uspešno vzpostavlja izvajanje programa, ki presega lokalni okvir in je širšega nacionalnega pomena, ker na inovativen način povezuje sfero umetnosti, znanosti, kulture, tehnologije, izobraževanja, raziskovanja, gospodarstva in zunanje politike ter kot tak postaja pomemben nacionalni identifikacijski dejavnik Republike Slovenije. Zadnji primer je srečanje delegacije Evropske vesoljske agencije v KSEVT v okviru pristopanja Slovenije k polnopravnemu članstvu. Dokaz so tudi izjave najvišjih predstavnikov države o nacionalnem pomenu delovanja JZ KSEVT.
  3. Da po treh letih delovanja ves program še vedno temelji na nadčloveških naporih direktorja Mihe Turšiča, ki z zanemarljivo majhnimi javnimi sredstvi, primerjalno z drugimi programi, zagotavljala delovanje zavoda in izvajanje programa z vidnimi učinki.
  4. Da JZ nima sistemskih virov financiranja, kar povzroča likvidnostne težave sistema in ogroža nadaljnji razvoj programa ter obstoj zavoda.
  5. Da želimo in upamo da se zavodu in direktorju Mihi Turšiču omogočijo primerljivi pogoji delovanja izvajanja programa nacionalnega pomena z ustreznimi sredstvi, tako, da bo imel možnost pripraviti sanacijski program JZ in lahko zagotavljal njegovo tekoče delovanje.
  6. O njegovem odstopu z mesta v.d. direktorja JZ KSEVT bomo odločali po razpletu trenutnih dogodkov povezanih z njegovo odločitvijo za gladovno stavko.

ZAPISAL: Srečko FIJAVŽ

PREDSEDNIK SVETA ZAVODA: Andrej POKLIČ

Izjava za javnost št.2